3 Вересня 2018

27 серпня відбулося перше засідання Громадської ради при МТОТ (+English)

27 серпня відбулося перше засідання Громадської ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі — Громадська рада).

На засіданні обговорювалися питання порядку денного щодо обрання Голови, заступників, секретаря Громадської ради, територіальних координаторів, Положення про Громадську раду, створення Експертної ради Громадської ради, плану роботи тощо.

Головою Громадської ради обрано Геннадія Борисичева — голову громадської організації “Земляки”.

Коротка біографічна довідка:

Геннадій Володимирович Борисичев, 1987 р.н., донеччанин, адвокат.

13 березня 2014 року Геннадій організував у Донецьку колону більш ніж з 50 автомобілів з українськими прапорами на підтримку єдності держави. Проросійські найманці атакували і розтрощили автомобілі. Саме у той час на площі Леніна загинув 22-річний активіст Дмитро Чернявський.

В серпні 2015 року Геннадій Борисичев заснував й очолив ГО “Громадський рух “ЗЕМЛЯКИ”.

Геннадій Борисичев бере активну участь у багатьох акціях на захист Донбасу та на захист внутрішньо переміщених осіб.

У грудні 2017 року Геннадій організував Всеукраїнський з’їзд лідерів громадських організацій. На цьому заході була започаткована Громадська спілка “Всеукраїнська платформа Донбасу”. Мета організації: об’єднання громадських організації Донбасу та спрямування їх діяльності на захист прав вимушених переселенців.

“Війна на сході країни змінила моє життя, як і мільйонів українців з Донбасу. Громадська діяльність для мене — вимушений крок. Саме крайня нетерпимість до бездіяльності влади змусила мене діяти активно, як громадянина”,— зазначив Голова Громадської ради Геннадій Борисичев.

На засіданні також був присутній заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, до чиїх повноважень, зокрема, входить взаємодія Міністерства з громадськістю.

“Для результативної роботи громадської ради, її членам необхідно бути обізнаними щодо правових засад, на основі яких виконавча влада здійснює свою діяльність, — сказав заступник Міністра Георгій Тука, — вивчити повноваження і можливості виконавчого органу, при якому вона створена, і Уряду загалом”.

Протокол засідання  Громадської ради від 27.08.2018 № 1

Додаток до Протоколу: Список територіальних координаторів ГР при МТОТ

 

On August 27 First Meeting of the Public Council under MTOT Took Place

On August 27 the first meeting of the Public Council under the Ministry for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine (hereinafter – the Public Council) took place.

During the meeting the following issues were discussed. Agenda, election of Chairman, Deputy, Secretary of the Public Council, territorial coordinators, Provisions of the Public Council, the creation of an Expert Council of the Public Council, work plan, etc.

The head of the Public Council was elected Gennadii Borysychev – the head of public organization “Zemlyaky”.

Brief biography:

Gennadii Volodymyrovych Borysychev, born in 1987, Donetsk native, lawyer.

On March 13, 2014 Gennadii organized in Donetsk a column of more than 50 cars with Ukrainian flags in support of state unity. Pro-Russian mercenaries attacked and smashed the cars. It was at that time that a 22-year-old activist Dmytro Chernyavsky died on Lenin Square.

In August 2015, Gennadii Borysychev founded and headed NGO “Public Movement “Zemlyaky “.

Gennady Borysychev takes an active part in many activities in defense of Donbass and in defense of internally displaced persons.

In December 2017, Gennadii organized All-Ukrainian Congress of Leaders of NGOs. This event was initiated by the Civil Society All-Ukrainian Platform of Donbass. The purpose of the event was to unite Donbass public organizations and direct their activities to protect the rights of internally displaced persons.

“The war in the east of the country has changed my life, as well as of millions of Ukrainians from Donbas. Public activity for me was a compulsory step. Extreme intolerance to inaction of authorities forced me to act actively as a citizen, “said the Chairman of the Public Council Gennadii Borysychev.

The meeting was also attended by Deputy Minister for Temporary Occupation Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine George Tuka, whose authority includes, inter alia, interaction of the Ministry with public.

“For effective work of the public council, its members need to be aware of legislation on basis of which the executive branch operates,” said Deputy Minister Georgii Tuka, “they need to study the powers and capabilities of the executive body in which it was established and government as a whole.”