Застосування норм Міжнародного гуманітарного права