8 Грудня 2016

До уваги громадськості!

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – Ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – Міністерство), врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики Міністерства, запрошує інститути громадянського суспільства взяти участь в установчих зборах для формування складу Громадської ради при Міністерстві (далі – установчі збори), які будуть проведені 24 січня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26А, 3-й поверх, конференц-зал.

До складу Громадської ради при Міністерстві можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради при Міністерстві можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність та в статуті (положенні) яких передбачені завдання та визначені цілі, що стосуються питань, пов’язаних з:

 • тимчасово окупованою територією України;
 • окремою територією Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
 • внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованої території України та окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, сприянням реалізації їх прав і свобод та створенням умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання (реінтеграція) або інтеграції за новим місцем проживання в Україні;
 • застосуванням норм міжнародного гуманітарного права на території України;
 • координацією діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройних конфліктів;
 • розбудовою миру, відновленням та розвитком Донецької та Луганської областей;
 • захистом державних активів;
 • захистом прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;
 • реалізацією прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
 • задоволенням національно-культурних, освітніх потреб, розвитком етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України;
 • здійсненням комплексу заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність);
 • створенням умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України.

До складу Громадської ради при Міністерстві може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (зразок додається).

До заяви додаються:

 1. рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при Міністерстві;
 2. біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (зразок додається);
 3. копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 4. інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних (зразок додається);
 5. інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви, а в разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності (зразок додається);
 6. відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номеру контактного телефону (зразок додається).

Документи приймаються щодня (крім вихідних, святкових та інших неробочих днів, визначених відповідно до закону) з 9:00 до 17:00 за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення. Останній день приймання заяв – 25 грудня 2016 року.

Приймання документів здійснюється шляхом їх особистого надання, а також відправлення поштою (з повідомленням про вручення).

Крім того, необхідно додатково надіслати на електронну адресу gromrada@mtot.gov.ua (вказавши в темі листа – «Установчі збори для формування складу Громадської ради при Міністерстві»):

 • біографічну довідку делегованого представника інституту громадянського суспільства;
 • інформацію про результати діяльності інституту громадянського суспільства за останній рік;
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номеру контактного телефону.

Просимо врахувати, що датою подання пакету документів для участі в установчих зборах є дата їх надходження до Ініціативної групи.

Установчі збори будуть проведені у такому порядку:

 • відкриття установчих зборів уповноваженим представником Ініціативної групи;
 • обрання голови установчих зборів;
 • обрання секретаря установчих зборів;
 • обрання лічильної комісії;
 • затвердження регламенту і порядку денного установчих зборів;
 • обрання складу Громадської ради при Міністерстві;
 • закриття зборів.

Склад Громадської ради при Міністерстві буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради при Міністерстві не може становити більш як 35 осіб.

Відповідальною особою за збір та зберігання документів від Ініціативної групи є Колтирін Олександр Олександрович – головний спеціаліст Відділу правового забезпечення Міністерства.

Телефон для довідок: (044) 286-83-09.

Електронна адреса: gromrada@mtot.gov.ua.