28 Вересня 2018

Інформація щодо спалаху інфекційних захворювань в тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) (+English)

26 вересня 2018 року стало відомо про спалах інфекційних захворювань серед місцевого населення  в окупованій Макіївці Донецької області. За повідомленнями ЗМІ однією з версій отруєння може бути якість питної води (забруднення). Якщо розглядати вказану версію, то причиною могло стати порушення технологічного циклу очищення води або потрапляння до систем водопостачання небезпечних речовин, в тому числі хімічних.

Варто зазначити, що очищення води, яка подається до міських мереж водопостачання проводиться на Макіївській фільтрувальній станції, яка знаходиться на окупованій території (схема водопостачання додається). Вказана фільтрувальна станція  входить до складу Комунального підприємства Донецької області “Компанія “Вода Донбасу”. Воду для споживання населення очищують з використанням хлору.

Фрагмент схеми водопостачання на тимчасово окупованій території Донецької області

Хлор для багатьох фільтрувальних станцій КП “Вода Донбасу”, як гуманітарна допомога, надається міжнародними місіями, зокрема, Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва. Зазначені місії не здійснювали доставку хлору на Макіївську фільтрувальну станцію. За наявною інформацією хлор для очищення води на цій станції постачався з території Російської Федерації.

 За даними з відкритих джерел, відомо, що на теперешній час з ознаками отруєння госпіталізовано близько 100 осіб, однак окупаційна влада приховує точну кількість постраждалих.

Оскільки представники органів влади України не мають доступу на окуповані території, МТОТ було направлено звернення до представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з проханням надіслати представників місії у місце спалаху захворювання для з’ясування причин отруєння населення України, яке зараз вимушено проживати на окупованій території.

Information on Outbreak of Infectious Diseases in Temporarily Occupied Makiivka (Donetsk Oblast)

On September 26, 2018, an outbreak of infectious diseases was reported among the local population in occupied Makiivka, Donetsk Oblast. According to the media, one of the versions of poisoning may be the quality of drinking water (contamination). If we consider the given version, the reason could be a violation of technological cycle of water purification or entering of hazardous substances, including chemical ones, into water supply systems.

It should be noted that purification of water supplied to city water supply networks is carried out at Makiivka filtering station located in the occupied territory (water supply scheme is attached). This filtering station is a part of Donetsk oblast communal enterprise “Voda Donbasu”. Water for population consumption is purified using chlorine.

A fragment of water supply scheme in temporarily occupied territory of Donetsk Oblast

For many filtering stations of CE “Voda Donbasu” Chlorine is provided by international missions, in particular by International Committee of the Red Cross and Swiss Agency for Development and Cooperation as humanitarian aid. These missions did not deliver chlorine to Makiivka filtering station. According to available information, chlorine for water purification at this station was supplied from the territory of Russian Federation.

 According to open sources, 100 people are currently known to be hospitalized with symptoms of poisoning, but occupation authorities hide the exact number of victims.

As representatives of Ukrainian authorities do not have access to occupied territories, MTOT requested OSCE SMM to send representatives of the mission to a place of an outbreak of the disease to find out the causes of poisoning of Ukrainian population, which is forced to live in occupied territory.