11 Вересня 2018

УВАГА! Актуальна інформація станом на 11 вересня щодо техногенної аварії на заводі “Кримський Титан” – результати космічної зйомки (+English)

Міністерство тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України продовжує ретельно стежити за ситуацією, яка відбувається навколо заводу «Кримський титан».

Нагадуємо, що починаючи з 24.08.2018 на території міста Армянськ та найближчих населених пунктів Херсонської області з’явилися опади у вигляді маслянистої буро-коричневої рідини, яка осідала на металевих поверхнях та призводила до швидкого іржавіння металевих предметів. Крім того, було зафіксовано велику кількість випадків погіршення самопочуття місцевого населення окупованого Криму. Це сталося внаслідок викиду небезпечних речовин на підприємстві  «Кримський титан», що відбулося в ніч з 23 на 24 серпня 2018 року. Попри складну надзвичайну ситуацію, російською владою окупованого півострова лише 4 вересня прийнято рішення про зупинення виробництва на заводі та початок евакуації населення. Але жителі півострова залишали зону ураження самостійно, виїжджаючи на територію, підконтрольну українській владі.

 

 

За результатами проведеного аналізу даних космічної зйомки видно, що  станом на 09.09.2018 виробничий процес на хімічному заводі «Кримський титан» призупинено: відсутні ознаки відведення газів з димарів, відмічається суттєве зменшення кількості службового автотранспорту підприємства та особистого транспорту працівників у порівнянні зі знімками від 11.07.2018.

Також, якщо порівнювати знімки від 11.07.2018 та від 09.09.2018 видно, що в зазначений період проводилися роботи на даху північного виробничого корпусу на трьох ділянках цеху заводу «Кримський Титан»,  які тривають і зараз. За всіма ознаками можна зробити припущення, що було проведено ремонтні роботи.

Україна не має доступу до всієї інформації про ситуацію на  тимчасово окупованій території, але, за попередніми оцінками експертів, проведення ремонтних робіт може свідчити про наслідки техногенної аварії на підприємстві, яка могла бути викликана порушенням технологічного циклу.

Українська влада продовжує вживати превентивні заходи на контрольованій території, для того щоб захистити населення на випадок нових викидів і зміни напрямку вітру. На двох КПВВ, які знаходяться на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом, “Чаплинка” і “Каланчак”   здійснення пропускних операцій  тимчасово припинено. Пропуск здійснюється лише в екстрених випадках. На КПВВ розташовані намети ДСНС України, відбувається чергування швидкої медичної допомоги. Продовжують виконуватися роботи по контролю якості та складу повітря. Жодних відхилень, які б свідчили про будь-яку екологічну загрозу для Херсонщини не зафіксовано.

Attention! Current updates as of September 11 concerning man-made disaster at “Crimean Titan” plant – satellite survey results

Ministry of Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine continues to closely monitor the situation concerning “Crimean Titan” plant.

We remind that on August 24, 2018 precipitation of oily brownish liquid which resulted in the rapid rusting of metal objects occurred on the territory of Armyansk and closest settlements of Kherson oblast. In addition, a large number of cases of deteriorating state of health of local population of occupied Crimea was recorded. This happened due to the release of hazardous substances at “Crimean Titan” plant, which took place on the night of August 23, 2018. Despite serious emergency situation, Russian authorities of the occupied peninsula decided to stop production at the plant and start the evacuation of population only on September 4. But the citizens of the peninsula left the zone of defeat on their own, leaving for the territory controlled by Ukrainian authorities.

According to the satellite survey results analysis, it can be seen that as of 9.9.2018 the production process at “Crimean Titan” chemical plant has been suspended: there are no signs gases emission from chimneys, there is a significant decrease in the number of official vehicles of the enterprise and personal transport of employees in comparison with pictures of 7.11.2018.

Also, if you compare the photos of 07.11.2018 and 09.09.2018, it is evident that during the above mentioned period, works were carried out on the roof of the northern industrial building on three sections of “Crimean Titan” plant which are still ongoing. By all indications, we can assume that repairs were carried out.

Ukraine has no access to all information on the situation in temporarily occupied territory, but according to preliminary estimates of experts, the repairs suggest there was an industrial accident at the enterprise that could have been caused by technology violation.

Ukrainian authorities continue to take preventive measures in controlled area in order to protect the population in the event of new releases and changes of the wind direction. The two EECPs, which are located on the administrative border with temporarily occupied Crimea, “Chaplynka” and “Kalanchak”, have temporarily ceased operations. The pass is only for emergency cases. State Emergency Service of Ukraine tents are located at EECPs, ambulance is on duty. Work continues on air quality and composition control. No abnormalities that would indicate any ecological threat to Kherson region were recorded.