Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України повідомляє про проведення громадських публічних обговорень проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року»

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України повідомляє про проведення громадських публічних обговорень проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року»

 Проектом розпорядження пропонується схвалити Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, метою якої є інтеграція внутрішньо переміщених та впровадження довгострокових рішень задля забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, підвищення самодостатності та незалежності внутрішньо переміщених осіб з врахуванням інтересів приймаючих громад, налагодження ефективної взаємодії внутрішньо переміщених осіб з приймаючими громадами та органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, наслідком якої є усунення будь-яких проявів дискримінації та досягнення соціальної єдності.

Стратегія зосереджена на вирішенні основних системних проблем у сфері інтеграції внутрішньо переміщених осіб, впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення та забезпечення реалізації та захисту прав внутрішньо переміщених осіб з урахуванням інтересів приймаючих громад та містить в собі декілька основних проблемних напрямків, які потребують вирішення, а саме:

  • спрощення процедури реалізації та захисту майнових прав внутрішньо переміщених осіб;
  • подолання бар’єрів у доступі внутрішньо переміщених осіб до засобів існування і у реалізації їх прав на освіту та медичне обслуговування;
  • підтримка приймаючих громад в процесі інтеграції внутрішньопереміщених осіб.

Однією з основних рекомендацій Європейського Союзу українським органам влади є розробка чіткої, уніфікованої, фінансово сталої та комплексної стратегії для внутрішньо переміщених осіб, яка врахує їхні поточні потреби та їх довгострокову інтеграцію на заміну Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1094.

Запровадження Стратегії, яка відповідатиме міжнародним стандартам, є актуальним та обов’язковим завданням для держави, в тому числі і з урахуванням того, що підтримка української влади у виконанні своїх зобов’язань в галузі прав людини залишається у найближчому майбутньому одним із пріоритетних напрямків для ООН, Ради Європи та інших міжнародних суб’єктів.

Проект акта розроблено Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Письмові пропозиції та зауваження до проекту розпорядження можна подавати до 27 жовтня 2017 року за поштовою адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1 та електронною адресою: olesia.paperniak@gmail.com

Контактна особа в Міністерстві – Паперняк Олеся Віталіївна, тел. (044) 536-92-42.