18 Вересня 2018

Міністр В.Черниш зустрівся з Генеральним секретарем ОБСЄ Т.Гремінгером (+English)

17 вересня у МТОТ відбулася зустріч Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша з Генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Томасом Гремінгером

Під час зустрічі сторони обговорили питання перспектив мирного врегулювання ситуації на окупованій частині території Донецької та Луганської областей, поточної безпекової ситуації, діяльності Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, можливості відкриття додаткових контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ), безпеки спостерігачів, а також про важливість протимінної діяльності на звільнених територіях Донбасу та проведення інформування про мінну небезпеку серед населення.

Крім того, мова йшла про заяви окупаційних адміністрацій, контрольованих Російською Федерацією на сході України, щодо проведення виборів.

«Росія маніпулює поняттям “місцеві вибори” щодо окупованої частини Донбасу і хоче вивести їх за межі Мінських угод, називаючи так званими “державними виборами”. Це  пряме порушення Мінських угод» –  наголосив Міністр Вадим Черниш

Генеральний секретар Томас Гремінгер підкреслив потенціал заходів зміцнення довіри у східній Україні для запобігання ескалації, які покликані стати вихідним пунктом для сталого врегулювання конфліктів.

Міністр Вадим Черниш презентував підходи, що використовуються в Міністерстві під час реалізації заходів з розбудови миру, а також відзначив надзвичайну роль Oфісу Проектів ОБСЄ та СММ ОБСЄ у розвитку мирного врегулювання конфлікту на сході України.

У зустрічі також взяли участь Голова СММ ОБСЄ Ертурул Апакан, Керівник офісу Голови СММ ОБСЄ Фелісія Гордон, Керівник відділу людського виміру СММ ОБСЄ Вольфганг Шпоррер, представники секретаріату ОБСЄ Малгоржата Твардовська і Хільде Хауг та керівники профільних підрозділів МТОТ.

Minister V. Chernysh Met with OSCE Secretary General T. Greminger
On September 17, Minister for Temporarily Occupation and Internally Displaced Persons of Ukraine Vadym Chernysh met with Secretary General of Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Thomas Greminger in MTOT.
At the meeting, the parties discussed prospects for a peaceful settlement of the situation in the occupied part of Donetsk and Luhansk oblasts, current security situation, activity of OSCE Special Monitoring Mission (SMM) in Ukraine, a possibility for opening additional entry-exit checkpoints (EECP), safety of observers, as well as the importance of de-mining activities in liberated territories of Donbas and providing the information on mine danger to the population.
In addition, statements made by the occupation administrations controlled by the Russian Federation in Eastern Ukraine regarding conduction of elections were discussed.
“Russia deliberately confuses the concept of “local elections” with regard to the occupied part of Donbas and wants to put them beyond Minsk agreements, calling them so-called “state elections”. This is a direct violation of Minsk agreements” – said Minister Vadym Chernysh.
Secretary General Thomas Greminger stressed the potential of confidence-building measures in eastern Ukraine to prevent escalation, and become a starting point for sustainable conflict resolution.
Minister Vadym Chernysh presented the approaches used by the Ministry in implementing peace-building measures, and also noted an extraordinary role of OSCE and  OSCE SMM in the development of peaceful conflict resolution in eastern Ukraine.
The meeting was also attended by OSCE SMM Chief Monitor Ertugrul Apakan, Chief of Staff, OSCE SMM Felicia Gordon, OSCE SMM Wolfgang Sporrer – Head of Human Dimension Department, OSCE Secretariat members Malgorzata Tvardovska and Hilde Haug and Heads of MTOT specialized departments.