Положення про Міністерство

gerb1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 8 червня 2016 р. № 376 
Київ

Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 959 від 14.12.2016 
№ 412 від 23.05.2018}

ПОЛОЖЕННЯ 
про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 959 від 14.12.2016}

1. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 959 від 14.12.2016}

МТОТ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (далі – тимчасово окуповані території України).

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 412 від 23.05.2018}

2. МТОТ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями МТОТ є:

1) забезпечення формування і реалізація державної політики з питань:

тимчасово окупованих територій України та населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 412 від 23.05.2018}

{Абзац третій підпункту 1 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 412 від 23.05.2018}

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання (реінтеграція) або інтеграції за новим місцем проживання в Україні;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 412 від 23.05.2018}

застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України;

координації діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройних конфліктів;

розбудови миру, відновлення та розвитку Донецької та Луганської областей;

2) участь у формуванні і реалізації державної політики щодо:

захисту державних активів;

захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;

3) сприяння:

реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

задоволенню національно-культурних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;

{Абзац третій підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

здійсненню комплексу заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність);

задоволенню соціально-економічних, екологічних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України;

{Підпункт 3 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

4) створення умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

{Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

4. МТОТ відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що віднесені до його повноважень, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) погоджує проекти законів, інших нормативно-правових актів законодавства, які надходять для погодження від центральних органів виконавчої влади, готує висновки і пропозиції до проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

3) взаємодіє з міжнародними гуманітарними організаціями у сприянні наданню гуманітарного доступу та проведенню гуманітарних операцій;

4) проводить моніторинг дотримання норм міжнародного гуманітарного права та вживає заходів реагування на факти їх порушення;

5) організовує та проводить роботу з роз’яснення питань щодо необхідності дотримання норм міжнародного гуманітарного права;

6) проводить моніторинг діяльності міжнародних гуманітарних організацій з питань, що належать до компетенції МТОТ;

7) забезпечує виконання органами виконавчої влади міжнародних зобов’язань України щодо реалізації Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв війни та інших норм міжнародного гуманітарного права, а також бере участь у координаційних механізмах стосовно їх реалізації;

8) координує здійснення заходів з розбудови миру, спрямованих на зниження ризику виникнення або поновлення збройного конфлікту шляхом підвищення національного потенціалу для врегулювання збройних конфліктів, а також на визначення основ для підтримання миру та розвитку, зміцнення стійкості приймаючих громад, реінтеграції/інтеграції учасників бойових дій (комбатантів) і внутрішньо переміщених осіб, їх професійної та соціальної адаптації;

9) здійснює стратегічне планування щодо економічного відновлення та розбудови миру на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації;

10) здійснює як державний замовник загальне керівництво і контроль за розробленням державних цільових програм та виконанням визначених в них заходів і завдань;

11) проводить моніторинг та оцінку ефективності заходів з відновлення та розбудови миру на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту або тимчасової окупації;

12) вживає заходів та організовує роботу із залучення інвестицій, кредитів та грантів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки і виконання завдань, визначених МТОТ, та реалізації проектів з питань, що належать до компетенції МТОТ;

13) забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації міжнародних проектів і програм з питань, що належать до компетенції МТОТ;

14) здійснює в установленому законодавством порядку підготовку і реалізацію інвестиційних проектів;

15) готує пропозиції щодо здійснення постачання гуманітарних вантажів, товарів та послуг, у тому числі водо-, газо- і електропостачання на тимчасово окуповані території України;

{Підпункт 15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

16) збирає та аналізує інформацію про необхідність здійснення заходів з відновлення об’єктів інфраструктури (транспортної, енергетичної, житлово-комунальної, соціальної тощо) на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту або тимчасової окупації;

17) розробляє пропозиції щодо визначення об’єктів інфраструктури, що потребують першочергового відновлення;

18) взаємодіє з Міноборони, СБУ, МВС, Держспецзв’язку, Національною гвардією, Держприкордонслужбою, Управлінням державної охорони, Національною поліцією, ДСНС, розвідувальними органами та іншими військовими формуваннями і правоохоронними органами щодо захисту цивільного населення, що мешкає вздовж лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях України;

{Підпункт 18 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 412 від 23.05.2018}

19) розробляє разом із заінтересованими органами державної влади та органами місцевого самоврядування нормативно-правові акти, які регламентують порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзд осіб, переміщення товарів з таких територій;

{Підпункт 19 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

20) збирає та аналізує інформацію про необхідність забезпечення житлом та вирішення інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб;

21) сприяє в установленому законодавством порядку соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб, соціальній реабілітації осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України;

{Підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

22) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо здійснення заходів із забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб;

23) розробляє державні програми з питань, що стосуються внутрішньо переміщених осіб;

24) сприяє разом з МОН та органами місцевого самоврядування здобуттю внутрішньо переміщеними особами дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, а також вищої освіти;

25) здійснює заходи і завдання, спрямовані на виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, захисту конституційних прав і законних інтересів громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповані території України;

{Підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

26) здійснює взаємодію з уповноваженими представницькими органами кримськотатарського народу, неурядовими організаціями іноземних держав, які представляють інтереси кримських татар, міжнародними неурядовими організаціями, засобами масової інформації;

27) проводить моніторинг стану дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях України;

{Підпункт 27 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 412 від 23.05.2018}

28) вживає заходів щодо захисту прав, свобод та законних інтересів осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України;

{Підпункт 28 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

28-1) координує здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, а також членів їх сімей;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 28-1 згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

28-2) визначає заходи, спрямовані на задоволення соціально-економічних, екологічних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 28-2 згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

29) сприяє залученню в установленому порядку коштів міжнародних організацій, неурядових організацій іноземних держав, міжнародних неурядових організацій для виконання програм, спрямованих на забезпечення захисту прав і свобод осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України;

30) здійснює збір та систематизацію інформації про факти порушення прав громадян України та осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації, на тимчасово окупованих територіях України;

{Підпункт 30 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 412 від 23.05.2018}

31) сприяє захисту внутрішньо переміщеними особами та особами, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, їх прав у міжнародних судових інстанціях;

{Підпункт 31 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 412 від 23.05.2018}

32) взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу;

33) проводить моніторинг впливу збройного конфлікту та тимчасової окупації частини території України на соціально-економічний розвиток держави та окремі галузі економіки;

34) бере участь у заходах, спрямованих на захист державних активів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України;

{Підпункт 34 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 412 від 23.05.2018}

35) здійснює державно-приватне партнерство з питань, що належать до компетенції МТОТ;

36) координує діяльність, пов’язану із зменшенням шкоди навколишньому природному середовищу на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації;

37) координує провадження протимінної діяльності, спрямованої на зменшення шкоди для цивільного населення від використання вибухонебезпечних предметів (залишені вибухонебезпечні боєприпаси, касетні міни, міни-пастки, снаряди, що не вибухнули, інші вибухонебезпечні предмети та пристрої), в тому числі погоджує проекти цивільного розмінування;

38) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням особливостей їх виконання на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації;

39) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції МТОТ;

40) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності і культури корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;

{Підпункт 40 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 412 від 23.05.2018}

41) забезпечує разом із МІП поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами з питань, що належать до компетенції МТОТ;

42) організовує проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців з питань, що належать до компетенції МТОТ;

43) здійснює обмін інформацією з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями на безоплатній основі в установленому порядку;

44) взаємодіє з громадськими об’єднаннями, у тому числі міжнародними неурядовими організаціями, незалежними правозахисними місіями органів міжнародних організацій, іншими юридичними та фізичними особами, у тому числі тими, які провадять правозахисну діяльність, з питань, що належать до компетенції МТОТ;

{Підпункт 44 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 412 від 23.05.2018}

45) надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю МТОТ, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МТОТ;

46) забезпечує висвітлення результатів своєї діяльності та інформування громадськості з питань, що належать до компетенції МТОТ;

47) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю МТОТ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

48) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. МТОТ з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті МТОТ, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

2) організовує планово-фінансову роботу в апараті МТОТ, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку;

3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

4) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом:

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті МТОТ, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

6) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

7) оприлюднює інформацію про діяльність МТОТ, в тому числі через засоби масової інформації, а також на власному веб-сайті;

8) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до компетенції МТОТ;

9) сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України;

10) забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до компетенції МТОТ;

11) здійснює заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

12) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

6. МТОТ для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції МТОТ;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції МТОТ;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, у тому числі Єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами в порядку, встановленому законодавством.

7. МТОТ здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. МТОТ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами і організаціями.

9. МТОТ у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази МТОТ, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти МТОТ підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази МТОТ, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

10. МТОТ очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України у порядку, передбаченому законом.

Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України з урахуванням пропозицій Міністра.

11. Міністр:

1) очолює МТОТ, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи МТОТ та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МТОТ, звіти про їх виконання;

3) відповідно до компетенції організовує та контролює виконання МТОТ Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

4) забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України;

5) вносить на розгляд Прем’єр-міністра України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступників міністра;

6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МТОТ;

7) вносить Кабінетові Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату МТОТ і коштів, передбачених на утримання МТОТ, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів МТОТ як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;

8) затверджує структуру апарату МТОТ і його територіальних органів;

9) утворює, ліквідує, реорганізує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи МТОТ як структурні підрозділи апарату МТОТ, що не мають статусу юридичної особи;

10) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу МТОТ, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління МТОТ, щодо надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;

11) утворює, ліквідує, реорганізує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління МТОТ, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності;

12) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів МТОТ;

13) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників міністра та державного секретаря МТОТ;

14) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю МТОТ;

15) представляє МТОТ у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

16) визначає обов’язки першого заступника міністра, заступників міністра, розподіл повноважень міністра між першим заступником та заступниками міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

17) залучає державних службовців та працівників територіальних органів МТОТ, а за згодою керівників – державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції МТОТ;

18) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МТОТ;

19) утворює комісії, робочі та експертні групи;

20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

21) підписує накази МТОТ;

22) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату МТОТ доручення;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Повноваження керівника державної служби у МТОТ здійснює державний секретар МТОТ.

Державний секретар МТОТ є вищою посадовою особою з числа державних службовців МТОТ. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар МТОТ призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

13. Державний секретар МТОТ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату МТОТ;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МТОТ та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом МТОТ Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МТОТ та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи МТОТ, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МТОТ;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики – статистичну інформацію, необхідні для виконання покладених на МТОТ завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МТОТ, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МТОТ, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів МТОТ та їх заступників;

10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МТОТ;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МТОТ;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МТОТ;

14) представляє МТОТ як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками МТОТ доручення;

16) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату МТОТ, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України.

14. На час відсутності державного секретаря МТОТ чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату МТОТ відповідно до наказу державного секретаря МТОТ.

15. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МТОТ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у МТОТ може утворюватися колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу МТОТ.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МТОТ можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

16. Гранична чисельність державних службовців та працівників МТОТ затверджується Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис МТОТ затверджуються державним секретарем МТОТ за погодженням з Міністерством фінансів.

17. МТОТ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в органах Казначейства.

Позначки:,