ПОВІДОМЛЕННЯ про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – Ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ), врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики МТОТ, запрошує інститути громадянського суспільства взяти участь в установчих зборах для формування складу Громадської ради при МТОТ (далі – установчі збори), які будуть проведені 01 серпня 2018 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26А, 3-й поверх, каб. 305.

 

До складу Громадської ради при МТОТ можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради при МТОТ можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність та в статуті (положенні) яких передбачені завдання та визначені цілі, що стосуються питань, пов’язаних з:

 • тимчасово окупованими територіями України та населенням, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України;
 • внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованих територій України, сприянням реалізації їх прав і свобод та створенням умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання (реінтеграція) або інтеграції за новим місцем проживання в Україні;
 • застосуванням норм міжнародного гуманітарного права на території України;
 • координацією діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройних конфліктів;
 • розбудовою миру, відновленням та розвитком Донецької та Луганської областей;
 • захистом державних активів;
 • захистом прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;
 • реалізацією прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України;
 • задоволенням національно-культурних, освітніх потреб, розвитком етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;
 • здійсненням комплексу заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність);
 • задоволенням соціально-економічних, екологічних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України;
 • створенням умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

 

До складу Громадської ради при МТОТ може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

 

Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (ЗРАЗОК додається).

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при МТОТ;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, ім’я, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (зразок додається) (ЗРАЗОК додається);
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних (ЗРАЗОК додається);
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви, а в разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності (ЗРАЗОК додається);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номеру контактного телефону (ЗРАЗОК додається).

 

Документи приймаються щодня (крім вихідних, святкових та інших неробочих днів, визначених відповідно до закону) з 9:00 до 17:00 за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

Останній день приймання заяв – 02 липня 2018 року.

Приймання документів здійснюється шляхом їх особистого подання, а також відправлення поштою (з повідомленням про вручення).

Просимо врахувати, що датою подання пакету документів для участі в установчих зборах є дата їх надходження до Ініціативної групи за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1.

 

Установчі збори будуть проведені у такому порядку:

 • відкриття установчих зборів уповноваженим представником Ініціативної групи;
 • обрання лічильної комісії;
 • обрання голови установчих зборів;
 • обрання секретаря установчих зборів;
 • затвердження регламенту і порядку денного установчих зборів;
 • визначення кількісного складу Громадської ради при МТОТ;
 • обрання складу Громадської ради при МТОТ;
 • закриття зборів.

 

Склад Громадської ради при МТОТ буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового таємного голосування за кандидатури, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

 

Кількісний склад Громадської ради при МТОТ не може становити більш як 35 осіб.

 

Відповідальною особою за збір та зберігання документів від Ініціативної групи є Колтирін Олександр Олександрович – головний спеціаліст Відділу правового забезпечення МТОТ.

Телефон для довідок: (044) 536-92-38.

Електронна адреса: gromrada@mtot.gov.ua.

 

 

Відомості про склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України:

Прізвище, ім’я, по батькові Представництво
Представники інститутів громадянського суспільства
ОДІНЦОВА

Анастасія Валеріївна

Благодійний фонд «Право на захист»
МЕЛЬНИК

Тетяна Анатоліївна

Благодійна організація «Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез»
БОРИСИЧЕВ

Геннадій Володимирович

Громадська організація «Громадський рух «Земляки»
КОЧЕТКОВА

Катерина Юріївна

Громадська організація «Асоціація переселенців України»
ЦЕЛОВАЛЬНІЧЕНКО

Наталія Євгенівна

Громадська організація «Луганська правозахисна група»
БАГНЮК

Ганна Сергіївна

Благодійна організація «Благодійний фонд «Миротворча ініціатива Донбасу»
ДРУЗЕНКО

Геннадій Володимирович

Благодійна організація «Благодійний фонд «Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова»
Представники Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
КРАСЬКО

Олена Миколаївна

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
КОЛТИРІН

Олександр Олександрович

Відділ правового забезпечення
КОТУСЕНКО

Дмитро Сергійович

Відділ правового забезпечення
СЕБАЛО

Сергій Іванович

Відділ роботи з персоналом
КУРИЛО

Дар’я Олегівна

Відділ роботи з персоналом
ЛИФЕНКО

Андрій Ігорович

Управління з питань східних регіонів
ЯЩЕНКО

Тетяна Миколаївна

Управління адміністративно-організаційної діяльності