До уваги міських рад та рад об’єднаних територіальних громад на території Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської областей

Оголошення про початок прийому заявок на участь у відборі пілотних проектів, які фінансуватимуться за рахунок Гранту № TF0А3307

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ) реалізує Грант «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей», який Україна отримала в якості фінансової допомоги від Світового банку для подолання наслідків конфлікту.

В рамках виконання другої частини зазначеного Гранту (у відповідь на виклики, що з’явились у результаті зростання кількості внутрішньо переміщених осіб та реінтеграції ветеранів АТО) Міністерство у тісній співпраці із Світовим банком, організовує відбір та реалізацію пілотних проектів заходи яких спрямованні на задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб. Разом із внутрішньо переміщеними особами допомогу також можуть отримувати ветерани АТО.

Пілотні проекти реалізовуватимуться у наступних напрямках:

 • послуги в області охорони здоров’я та психологічної підтримки;

(напрям може включати, серед іншого, покращення доступу до медичної допомоги та психосоціальної підтримки (наприклад, навчання консультантів, розширення мережі провайдерів однорангових послуг тощо))

 •  розширення можливостей для отримання доходів;

(напрям може включати, серед іншого, допомогу у пошуку роботи; перекваліфікації та інші види навчання в тому числі щодо заснування власної справи; співпраця місцевої влади із роботодавцями щодо створення можливостей для збільшення робочих місць тощо)

 •  покращення надання адміністративних послуг;

(напрям може сприяти розробці та розширенню адміністративних/соціальних центрів за принципом “єдиного вікна” на місцевому рівні для забезпечення більш прозорих та ефективних послуг для вимушених переселенців, ветеранів та інших постраждалих від конфліктів груп населення. Покращення якості надання послуг також може включати пілотні заходи щодо підвищення спроможності інституцій місцевого рівня до надання адміністративних послуг та пілотних механізмів співпраці між місцевими органами влади та цивільним суспільством / громадами для покращення оперативності / ефективності послуг (громадянська система показників, соціальний аудит, планування участі / Бюджетування на місцеві послуги тощо).

 •  соціальна інфраструктура

Деякі приклади різних категорій і (чисто орієнтовних) типів соціальної інфраструктури:

–          ремонт, або відновлення шкільної будівлі, в якій могли б розміщуватись діти ВПО і приймаючих сімей в громаді;

–          підвищення якості існуючих шляхів і невеликих доріг для покращення доступу до ринку членам малих громад, що розташовані на великій відстані;

–          соціальні об’єкти, як, наприклад, центри догляду за дітьми, які можуть використовуватися жінками в громаді, які прагнуть займатися розвитком навичок, та створенням джерел доходів / засобів до існування, але не можуть це зробити через брак закладів догляду за дітьми.

–          відновлення санітарно-гігієнічних систем для соціальних об’єктів, а саме надання матеріалів для організації нових або відремонтованих вбиралень, установок для безпечної утилізації сміття.

Підтримка в напрямку «соціальна інфраструктура» також може включати побудову потенціалу місцевих рад та органів влади в рамках заходів з децентралізації та заходів щодо покращення зв’язку та координації роботи з громадами, що постраждали від конфлікту.

Щодо пропозицій проектів, які зосереджені на соціальній інфраструктурі, лише ті матимуть право на фінансування, які:

 1.  поєднують відновлення соціальної інфраструктури з іншими компонентами проекту (наприклад, побудову потенціалу, покращення надання послуг, посилення соціальної єдності тощо)
 2.   не створюють негативного впливу на навколишнє середовище, або соціальних наслідків, які є незворотними, не створюють кумулятивного впливу, та/або не можуть бути належним чином усунені
 3.   не вимагають переміщення, виплату компенсацій і використання приватної землі, або придбання земельних ділянок.

Зверніть, будь ласка, увагу на те, що це лише приклади типів соціальної інфраструктури, які потенційно можуть включати проектні пропозиції, і вони не передбачають або не вказують на те, що діяльність такого характеру обов’язково буде фінансуватися. Кожен проект пройде оцінку за методологією для бальної оцінки стійкості пропозицій проектів

Всього для реалізації буде відібрано 8-12 пілотних проектів на території Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської областей.

Розмір фінансування кожного із пілотних проектів за рахунок Гранту коливатиметься в сумі від $100 тис до $400 тис.

Тривалість проектів: фінансування пілотних проектів здійснюватиметься до 03 червня 2019 року.

Для подачі проектних Заявок запрошуються міські ради, а також ради об’єднаних територіальних громад.

Кожен учасник може подати декілька Заявок на різні пілотні проекти, проте для реалізації може бути відібрано не більше одного такого проекту від одного міста/об’єднаної територіальної громади.

Для подачі Заявки необхідно заповнити Аплікаційну форму.

Заявки необхідно надавати в електронному, а також паперовому вигляді.

Заявки приймаються до 14 серпня 2017 року включно.

Відбір пілотних проектів здійснюватиме конкурсна комісія при МТОТ наприкінці серпня 2017 року. Детальнішу інформацію про строки і порядок відбору Заявок буде повідомлено додатково  до 14 серпня.

 Адреса для надсилання Заявок у електронному вигляді: maisuradze@mtot.gov.ua

Адреса для надсилання Заявок у паперовому вигляді: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки 1, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, з позначкою «Пілотні проекти. Заявка».

У разі виникнення запитань звертайтесьmaisuradze@mtot.gov.ua, 044-536-92-41


 Додаткова інформація та умови участі:

 1. Заявки формують та подають місцеві ради за підписом міського/сільського/селищного голови.
 2. Перед формуванням Заявки місцевою радою мають бути проведені консультації із внутрішньо переміщеними особами, ветерани АТО та члени їх сімей з метою виявлення актуальних потреб та шляхів їх забезпечення в межах визначених напрямків фінансування.
 3. Передбачається, що реалізовувати пілотні проекти місцеві ради можуть як власними силами, шляхом залучення структурних підрозділів виконавчих комітетів та комунальних установ, так і у тісній співпраці із громадськими організаціями та організаціями приватного сектору.
 4. При формуванні пілотних проектів необхідно дотримуватися наступних умов:

–      проекти узгоджуються із затвердженими напрямками фінансування;

–    кінцевими вигодонабувачами є внутрішньо переміщенні особи, або внутрішньо переміщені особи та ветерани АТО та члени їх сімей;

–  місцева влада погоджується надавати підтримку в обслуговуванні активів, створених проектом, для забезпечення їх довгострокової експлуатації та збереження;

–    проекти повинні бути підтримані фінансово або іншим чином з боку місцевої влади;

–   з метою належного інформування населення, місцева влада повинна забезпечити висвітлення процесу реалізації проектів у місцевих ЗМІ;

 1. Умови, за яких Заявки НЕ БУДУТЬ ДОПУЩЕНІ до участі у відборі:

–      якщо проекти будуть впроваджуватися політичними партіями та/або релігійними організаціями;

–    якщо проекти не відповідають вимогам до закупівель щодо технічних умов та якості, а також законодавству України;

–     якщо проекти в результаті спричиняють примусове переселення, або заходи, що потребують придбання ділянок, або виплату компенсацій за них;

–     якщо проекти спричиняють негативний вплив на навколишнє середовище, або призводять до негативних соціальних наслідків, які є незворотніми або створюють негативний кумулятивний вплив, та/або не можуть бути належним чином мінімізовані;

–    якщо проекти містять придбання або використання наркотиків, військової техніки та інших потенційно небезпечних матеріалів і устаткування, включаючи, ланцюгові пили, пестициди, гербіциди, азбест (у тому числі матеріали, які містять азбест); або інші інвестиції, шкідливі для добробуту навколишнього середовища, соціальної сфери і засобів до існування;

–      якщо проекти спричиняють, або призводять до жорстокого поводження з дітьми, експлуатації дитячої праці та торгівлі людьми.

 1. Після відбору пілотних проектів між Міністерством та Заявником буде підписано угода про співпрацю.
 2. Для контролю якості виконання проектів та забезпечення прозорості для кожного відібраного проекту Заявники повинні будуть створити локальні (місцеві) команди з реалізації проектів (4-7 осіб) до складу яких увійдуть представники виконавчих комітетів та громадських організацій.

 

До складу локальних команд з реалізації проектів повинні увійти:

У містах:

–        секретар міської ради;

–       представники структурних підрозділів та/або комунальних установ, які задіяні до реалізації проекту (до трьох осіб);

–        представники громадських об’єднань (до трьох осіб).

В об’єднаних територіальних громадах:

–       сільський/селищний голова (голова об’єднаної територіальної громади);

–       представники структурних підрозділів та/або комунальних установ, які задіяні до реалізації проекту (до трьох осіб);

–       представники громадських об’єднань (до трьох осіб).

Критерії відбору представників громадських об’єднань:

Громадське об’єднання, представник якої є кандидатом до членства у місцевій команді з реалізації проекту, повинно спеціалізуватися на задоволенні потреб внутрішньо переміщених осіб та/або ветеранів АТО, а також діяти у відповідній місцевості не менше одного року до формування місцевої команди з реалізації проекту.

У разі відсутності відповідних кандидатур від громадських об’єднань, до складу локальної команди з реалізації проекту можуть бути включені представники безпосередніх бенефіціарів – внутрішньо переміщенні особи та/або ветерани АТО, які проживають у відповідній місцевості.

Функції локальних (місцевих) команд з реалізації проектів:

–    здійснюватимуть постійний контроль за якістю виконання заходів з реалізації проекту;

–       вчинятимуть оперативне реагування на непередбачені обставини, які впливають або можуть вплинути у майбутньому на процес виконання заходів проектів та на ефект від його реалізації;

–  здійснюватимуть прийом та належне реагування на скарги населення щодо реалізації проектів;

–     надаватимуть МТОТ звіти про хід виконання заходів за реалізації проектів а також інформацію про надходження і якість опрацювання скарг;

–     оперативно інформуватимуть МТОТ про виникнення нестандартних ситуацій для спільного вирішення проблеми;

–    інформуватимуть місцеве населення про цілі, очікуваний ефект від проектів, та про хід їх реалізації.

Для подачі Заявки необхідно заповнити Аплікаційну форму.

Заявки необхідно надавати в електронному, а також паперовому вигляді.

Заявки приймаються до 14 серпня 2017 року включно.

Відбір пілотних проектів здійснюватиме конкурсна комісія при МТОТ наприкінці серпня 2017 року. Детальнішу інформацію про строки і порядок відбору Заявок буде повідомлено додатково  до 14 серпня.

Адреса для надсилання Заявок у електронному вигляді: maisuradze@mtot.gov.ua

Адреса для надсилання Заявок у паперовому вигляді: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки 1, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, з позначкою «Пілотні проекти. Заявка».

У разі виникнення запитань звертайтесьmaisuradze@mtot.gov.ua, 044-536-92-41

Інфографіка пеінт