10 Вересня 2018

ЦВК спрощено процедуру зміни місця голосування для ВПО Донецької та Луганської областей (+English)

Центральною виборчою комісією спрощено процедуру тимчасової зміни місця голосування для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

З метою забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян України, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, враховуючи положення статті 1 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та частини третьої статті 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців», постановою Центральної виборчої комісії від 05 вересня 2018 р. № 129 (далі – Постанова № 129) внесено зміни до Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 р. № 893 «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси».

Тепер, у разі коли виборці – внутрішньо переміщені особи, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях районів, міст, селищ і сіл, їх частин у Донецькій та Луганській областях, межі та перелік яких визначаються Президентом України у порядку, передбаченому Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Впровадженою процедурою можна скористатися лише на період проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму.

Варто зауважити, що до прийняття Постанови № 129, таку можливість мали лише внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, водночас внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях раніше мали додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

З Постановою № 129 можна ознайомитись за посиланням: http://www.cvk.gov.ua/news/news_05092018.htm.

 

CEC Simplified a Procedure for Changing a Voting Location for the IDPs of Donetsk and Luhansk Oblasts

Central Election Commission simplified a procedure for temporary change of voting location for internally displaced persons from temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk oblasts.

In order to ensure the realization and protection of electoral rights of Ukrainian citizens whose voting registration address is in the temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk oblasts, taking into account the provisions of Article 1 of the Law of Ukraine “On Peculiarities of the State Policy of Reinstatement of the State Sovereignty Ukraine Upon Temporarily Occupied Territories in Donetsk and Luhansk Oblasts” and Part 3 of Article 7 of the Law of Ukraine” On the State Register of Voters”, By decision of Central Election Commission Of September 5, 2018, No. 129 (hereinafter – Resolution No. 129) amended the procedure for the temporary change of voting location of a voter without changing his voting registration address, approved by the decision of the Central Election Commission of September 13, 2012, No. 893 “On Temporary Change of Voting Location Without Changing a Voting Registration Address “.

Now, in case when voters who are internally displaced persons whose voting registration address is in temporarily occupied territories of raions, towns, settlements and villages or their parts in Donetsk and Luhansk oblasts, the limits and lists of which are determined by the President of Ukraine in accordance with the Law of Ukraine “On Peculiarities of the State Policy of Reinstatement of the State Sovereignty Ukraine Upon Temporarily Occupied Territories in Donetsk and Luhansk Oblasts” must not add to the application any documents confirming the necessity of temporary change of voting location.

The introduced procedure can be used only for the period of Presidential Election, Election of People’s Deputies of Ukraine and All-Ukrainian Referendum.

It should be noted that prior to the adoption of Resolution No. 129, only internally displaced persons from temporarily occupied territories of Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol had this opportunity, while internally displaced persons from temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk oblasts had to add documents proving the need for temporary change of voting location.

Resolution No. 129 can be found at: http://www.cvk.gov.ua/news/news_05092018.htm.