25 Вересня 2018

У серпні зафіксовано більше 140 подій, що можуть дестабілізувати ситуації всередині країни (+English)

Ситуація щодо розколу українського суспільства залишається вкрай загостреною. Невміння та небажання радикально налаштованих організацій «сісти за стіл переговорів» призводить до ряду, подій, що загострюють ситуацію всередині громади та суспільстві вцілому. Паплюження історичних пам’яток, вандалізм, збільшення конфліктів з використанням нелегальної зброї, маніпуляція релігійними питаннями призводять до міжгрупової напруженості та послаблення України ззовні.

Для прикладу, наприкінці серпня під час Хресного ходу паломників українського екзархату (УПЦ МП) до  Почаївської лаври засобами масової інформації було помічено православний прапор, під яким воюють незаконні збройні формування тимчасово окупованих територій Донецької області.

Майже кожен такий випадок, який проходить через українські засоби масової інформації фіксується російською пропагандистською машиною, дискредитуючи українську владу. Слід зазначити, що пропаганда – це  лише частина доктринального підходу РФ, який полягає в послабленні України та прагненні розхитати ситуацію всередині країни не стільки військовим шляхом, скільки використанням ситуації крихкості, яку держава-агресор хоче привнести до нашого суспільства.

Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб в Україні (МТОТ) здійснено аналіз інформації, отриманої з відкритих джерел, щодо ситуацій, які можуть дестабілізувати українське суспільство. У серпні поточного року співробітники МТОТ з відкритих джерел зафіксовали більше 140 таких ситуацій.

Вербування українських громадян та використання їх Російською Федерацією для вчинення диверсій з метою погіршення ситуації на сході України залишається одним із проблемних напрямків. Для прикладу на початку серпня на Харківщині Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинила діяльність приватного комерційного підприємства, яке постачало комплектуючі для виробничих потужностей ПрАТ «Луганський патронний завод», розташованого на окупованих територіях Луганської області. Правоохоронці встановили, що на основі креслень, отриманих із захопленого незаконними збройними формуваннями заводу, приватний підприємець виготовляв вузли для ремонту верстатної лінії. Готову продукцію зловмисник планував нелегально переправити через лінію розмежування.

Паралельно з вербуванням громадян, російська пропагандистська машина активно працює через  соціальні мережі, сіючи заклики серед українців до розколу держави. Так, співробітники Служби Безпеки України протягом серпня блокували діяльність міжрегіональної агентурної мережі антиукраїнських агітаторів, які діяли за вказівками спецслужб країни-агресора. Правоохоронці викрили в Одесі, Миколаївській, Херсонській, Черкаській та Житомирській областях вісім проросійських пропагандистів. Зловмисники розміщували на сторінках соціальних мереж матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності України та підтримки терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Оперативники спецслужби задокументували, що агітатори, яких фінансували російські куратори, отримали завдання активізувати антиукраїнську пропаганду саме напередодні Дня Незалежності та сторіччя відновлення державності. За задумом спецслужб Російської Федерації поширення провокативних матеріалів мало на меті спонукати до дестабілізації ситуації в деяких регіонах України. «Кремлівські» інформаційні агенти, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади.

Досі одним із проблемних напрямків, що активно використовується державою-агресором для дестабілізації ситуації в Україні  залишаться псевдомінування. Однак у серпні правоохоронні органи викрили на Дніпропетровщині та в Одесі двох анонімів, які здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру. У Дніпрі оперативники спецслужби спільно з поліцією встановили та затримали місцевого жителя, який з хуліганських мотивів повідомив про нібито мінування залізничного вокзалу. На Одещині оперативники спецслужби затримали мешканця обласного центру, який  вигадав історію про начебто мінування центрального офісу одного з операторів мобільного зв’язку. Загалом, у серпні кількість повідомлень про псевдомінування суттєво зменшилася: у Львові зафіксовано лише 4 повідомлення, у м. Києві – 3, ще по одному у м. Дніпро та м. Одеса.

Паралельно із нагнітанням ситуації спостерігається велика кількість випадків незаконного виготовлення і розповсюдження нелегальної зброї та вибухонебезпечних предметів серед мирного населення, а також фактів насильства з їх використанням. У Києві, в гаражі колишнього військовослужбовця правоохоронці вилучили 4 ручних протитанкових гранатомети (дві РПГ 26 і дві РПГ 22), 4 міни МОН 50, 25 тротилових шашок вагою 200 гр кожна, 4 тротилових шашки вагою 400 гр, близько 2 кг пластиду, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, 1 тротилову шашку, 12 електродетонаторів та одну запальну трубку, понад 4 тисячі набоїв до автоматичної зброї (калібру 7,62х54 мм, 6,62х39 мм та 5,45х39 трасуючі).  У Болградському районі Одеської області правоохоронці отримали повідомлення від місцевих жителів про несанкціоноване зберігання зброї та вибухонебезпечних предметів одного із сусідів. Як виявилося, у домоволодінні 47-річного чоловіка було виявлено дві гранати Ф-1, один запал та пістолет. Загалом схожі випадки зафіксовано у різних куточках України: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

За даними моніторингу, у серпні найбільша кількість випадків, що можуть дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві зафіксовано у Києві та Київській області (14%), Донецькій (12%), Одеській (13%), Дніпропетровській  (8%), Харківській (8%) та Луганській (8%) областях.

Відповідно до положення про свою діяльність, МТОТ здійснює низку заходів для вирішення проблем, пов’язаних з конфліктом і вразливими територіями, а також має пріоритетом роботи –  посилення стійкості української держави перед викликами, які часто штучно створюються ззовні для її послаблення.

До таких заходів належать координаційні зусилля щодо моніторингу, аналізу даних, здійснення превентивних заходів стосовно вирішення конфліктів в громадах – не лише на сході країни, а по всій території України.

Інформація підготовлена Відділом з питань конфліктного та постконфліктного врегулювання

 

More Than 140 Events That Could Destabilize Situation Inside the Country Were Recorded in August
egal weapons, manipulation of religious issues lead to intergroup tension and weakening of Ukraine from outside.
For example, in late August, during the procession of piligrims Ukrainian Exarchate (UOC-MP) to Pochayiv Lavra media noticed an orthodox flag under which illegal armed groups of temporarily occupied territories of Donetsk oblast are fighting.
Almost every such case, covered by Ukrainian media, is fixed by Russian propaganda machine, discrediting Ukrainian authorities. It should be noted that propaganda is only a part of doctrinal approach of RF which lays in weakening of Ukraine and efforts to undermine the situation in the country using the fragility that aggressor state wants to bring to our society rather than by military means.
Ministry of temporarily occupied territories and internally displaced persons of Ukraine (MTOT) analyzed the information obtained from public sources about situations which may destabilize Ukrainian society. This August, MTOT staff recorded more than 140 of such cases in open sources.
Russian Federation’s recruiting of Ukrainian citizens and using them to commit sabotage in order to worsen the situation in eastern Ukraine remains one of the problem areas. For example, in early August in Kharkiv region Security Service of Ukraine under procedural guidance of prosecutor’s office terminated the activity of private enterprise, which supplied parts for manufacturing facilities of PJSC “Luhansk cartridge factory” located in the occupied territories Luhansk oblast. Law enforcement officers found that based on blueprints obtained from seized by illegal armed formations factory entrepreneur manufactured parts for machine tool repair line. The offender was planning to illegally forward the finished product across the disengagement line.
Together with recruiting citizens, Russian propaganda machine is actively working through social networks, spreading appeals among Ukrainians to split the state. Thus, during August, Security Service staff blocked the activities of interregional intelligence network of anti-Ukrainian agitators instructed by the special services of aggressor state. Law enforcers exposed eight pro-Russian propagandists in Odessa, Mykolayiv, Kherson, Cherkassy and Zhytomyr oblasts. The attackers placed materials in social networks with appeals to violate the territorial integrity of Ukraine and support terrorist organizations “DNR / LNR”. Special service operatives documented that agitators financed by Russian curators had a task of intensifying anti-Ukrainian propaganda precisely on the eve of Independence Day and a hundredth anniversary of statehood restoration. According to intention of special services of Russian Federation, a spread of provocative materials was intended to induce destabilization of the situation in some regions of Ukraine. “Kremlin” information agents, in particular, published calls to overthrow the constitutional system and state authorities.
So far, one of the problem methods actively used by aggressor state to destabilize the situation in Ukraine remains pseudo-mining. However, in August, law enforcement agencies caught two anonyms in Dnipropetrovsk region and Odessa who made false statements and threats of terrorist nature. In Dnipro, special services operatives together with the police established and detained a local resident, who, as an act of hooliganism, reported an alleged mining of the railway station. In Odessa region the operatives detained a resident of oblast administrative center, who invented a story about alleged mines in central office of one of the mobile operators. In general, in August, the number of such pseudo-alerts decreased significantly: only 4 messages were recorded in Lviv, 3 in Kyiv, and 1 in both Dnipro and Odessa.
In parallel with escalation of situation, there is a large number of cases of illicit manufacturing and distribution of illegal weapons and explosive objects among the civilian population, as well as the facts of violence with their use. In Kyiv, in a garage of a former serviceman, law enforcement officers seized four man-portable anti-tank rocket launchers (two RPGs 26 and two RPGs 22), four MON 50 mines, twenty five 200 g TNT blocks, four 400 g TNT blocks, about 2 kg of plastid, twenty seven RGD-5 grenades, fifteen F-1 grenade, one TNT block, twelve electric detonators and one incendiary tube, more than 4,000 cartridges for automatic weapons (caliber 7.62×54 mm, 6.62×39 mm and 5.45×39 tracer). In Bolgrad raion of Odessa oblast, law enforcement officers received reports from local residents about unauthorized possession of weapons and explosive items by one of their neighbors. As it turned out two F-1 grenades one fuse and a pistol were found in a house of a 47-year-old man. In general, similar cases have been recorded in different parts of Ukraine: Vinnytsia, Volyn, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zhytomyr, Zakarpattia, Zaporizhia, Ivano-Frankivsk, Kirovograd, Kyiv, Lviv, Luhansk, Mykolayiv, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Kherson, Khmelnytskyi, Cherkasy, Chernihiv and Kharkiv oblasts.
According to monitoring data, in August the largest number of cases that could destabilize the situation in Ukrainian society was recorded in Kyiv and Kyiv oblast (14%), Donetsk (12%), Odessa (13%), Dnipropetrovsk (8%), Kharkiv (8%) and Luhansk (8%) regions.
In accordance with the regulations of its activity, MTOT carries out a number of events to solve the issues related to conflict and vulnerable territories, and also has a priority to strengthen the stability of Ukraine to the challenges that are often artificially created from the outside for its weakening.
The measures include coordinating efforts to monitor, analyze data, and take preventive measures to resolve conflicts in communities, not only in the east, but throughout Ukraine.
Information prepared by the Conflict and Post Conflict Resolution Unit