23 Вересня 2018

Завдяки «Мінським переговорам» пошкоджений Південно-Донбаський водогін буде відремонтований (+English)


21 червня МТОТ повідомляло, що в результаті супутникового дослідження тимчасово окупованої території Донецької області було зафіксовано значне пошкодження Південно-Донбаського водогону.

Зокрема, на супутникових знімках видно заповнення водою кар’єра площею водної поверхні близько 24 000 м² (станом на 09.04.2018) в районі Ясинуватської розв’язки (1400 м від Донецької фільтрувальної станції). Вказаного водовиливу не  було в 2016 році. Окрім того, на знімках зафіксовано заболочування території поблизу траси водогону.
МТОТ підготувало та ініціювало розгляд питання відновлення пошкоджених ділянок цього водогону. На засіданні Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) у м.Мінськ це питання було розглянуто і погоджено всіма сторонами  – Україною, Росією, ОБСЄ.
Проведення відновлювальних робіт потребувало встановлення режиму «тиша», забезпечення гарантій безпеки,”дзеркальне патрулювання” СММ ОБСЄ – тобто одночасно з обох сторін від лінії розмежування, допуску на окуповану територію співробітників КП «Вода Донбасу» для огляду пошкоджених ділянок, а також проведення розмінування.
Після узгодження всіх зазначених питань ремонтні роботи розпочались.
Протягом цього тижня працівники КП «Вода Донбасу» змогли оглянути пошкоджені ділянки водоводу,  провести зварювальні роботи на одній з ділянок і провести технічне випробування водогону шляхом його заповнення по одному з трубопроводів. Під час обстеження другого трубопроводу спеціалісти виявили численні пошкодження водогону вздовж 6 метрів, необхідна заміна ділянки трубопроводу діаметром 1,4 метри довжиною 8 метрів.
Зараз ремонтні бригади продовжують роботи. На час ремонтних робіт організовано підвезення води для населення.
Нагадаємо, що водою з Південно-Донбаського водогону забезпечується населення як на окупованих територіях (м. Докучаєвськ), так і на підконтрольних Уряду України територіях (Маріуполь, Волноваха, Вугледар, Новотроїцьке).
Відновлення пошкоджених ділянок та забезпечення роботи водогону надасть змогу покращити водозабепечення для 1,3 млн населення Донецької області.

Міністерство тримає ситуацію на постійному контролі і буде інформувати про хід проведення ремонтних робіт.

Thanks to “Minsk negotiations” Damaged South Donbass Water Pipeline Will Be Repaired

On June 21, MTOT reported that as a result of satellite observation of the temporarily occupied territory of Donetsk oblast significant damage to South Donbass water pipeline was recorded.

 In particular the satellite imagery shows a filled open pit with water surface of about 24,000 m² (as of 4.9.2018) in the vicinity of Yasinuvata interchange (1,400 m from Donetsk filtration station). There was no reported water spillage in 2016. In addition, the pictures recorded waterlogging near the water pipe line.

MTOT has prepared and initiated a consideration of a restoration of damaged sections of this water pipeline. At the meeting of Trilateral Contact Group on the peaceful settlement of the situation in the East of Ukraine (TCG) in Minsk, this issue was considered and agreed upon by all parties – Ukraine, Russia, OSCE.

Restoration works required a “silence” regime, security guarantees, “mirror patrol” of the OSCE SMM – which is, simultaneously on both sides of disengagement line, admission to the occupied territory of employees of CE “Voda Donbassu” to inspect damaged sections, as well as demining. After settling these issues, repair works have begun. During this week, employees of CE “Voda Donbassu” were able to inspect the damaged areas of the water pipeline, do some welding in one of the sections and run a technical test on a water pipeline by filling one of the lines. During the inspection of the second pipeline, specialists found extensive damage to the water pipeline for 6 meters which requires replacing of a pipeline section with a diameter of 1.4 meters and 8 meters length. Currently the brigades continue to work. For the time of repairs, water delivery for population is organized. Keep in mind that South Donbas water pipeline provides water to the population both in the occupied territories (Dokuchaevsk) and in the territories controlled by the Government of Ukraine (Mariupol, Volnovaha, Ugledar, Novotroitske).

Restoration of damaged sections and maintenance of the water pipeline will improve water supply for 1.3 million people in Donetsk oblast.

The Ministry keeps the situation under constant control and will inform about the progress of the repairs.